Bobby Briarbush

Halfling Hopeful
Name
Bobby Briarbush
Position
Halfling Hopeful
Past Teams
Weedies

Dodge, Right Stuff, Stunty, -1 AV