Poppy Ivyleaf

Halfling Hopeful
Name
Poppy Ivyleaf
Position
Halfling Hopeful
Past Teams
Weedies

Dodge, Right Stuff, Stunty, -1 AV